جهت مشاهده مطالب مرتبط با این مقاله اینجا را لمس کنید

در صورت عدم حضور، کالا به اداره پست یا به فروشگاه رودیکا بازگردانده می شود و باید برای ارسال مجدد آن با کارشناسان ما هماهنگی های لازم را انجام دهید.