جهت مشاهده مطالب مرتبط با این مقاله اینجا را لمس کنید

بله. تمام محصولات ارائه شده در سایت رودیکا شامل گارانتی می شود که شرایط آن در برگه ای که همراه با محصول ارسال می شود، ذکر شده است.