جهت مشاهده مطالب مرتبط با این مقاله اینجا را لمس کنید

بله. شما می توانید پس از انتخاب محصول، حین فرایند خرید، حساب کاربری خود را با وارد کردن شماره همراه ایجاد کنید تا بتوانید در مراحل بعد، خرید را انجام داده و سفارش خود را پیگیری نمایید.